ŠZZ Hubertus

Rodinný pretek 23.09.2018

rodina celkové poradie
Valéra Opinu 5 miesto
Romana Gladiša III. Miesto
Jaroslava Zajaca 18 miesto
Jozefa Jurdíka 4 miesto
Ladislava Čontoša 15 miesto
Pavla Kohúta 22 miesto
Rada Čižinského 17 miesto
Františka Rónaya 7 miesto
Jozefa Čičmana 12 miesto
Stanislava Strapca 16 miesto
Ľubomíra Michalíka 19 miesto
Miroslava Dudu 13 miesto
Vladimíra Dideckého 11 miesto
Jána Novotného 9 miesto
Miroslava Tvrdého 6 miesto
Viliama Tvrdého  I. miesto
Kamily Tvrdej 10 miesto
Jána Ryboviča 14 miesto
Jána Tomečka 20 miesto
Rastislava Feňďu 21 miesto
Michala Dvorščáka II. Miesto
Rudolfa Smetanku 8 miesto

mierenka

meno priezvisko T1 T2 spolu
Valér  Opina 78 59 137
Roman  Gladiš 26 56 82
Jaroslav  Zajac 99 76 175
Jozef  Jurdík 68 109 177
Ladislav Čontoš 67 30 97
Pavol Kohút 80 39 119
Rado Čižinský 60 81 141
František  Rónay 59 57 116
Jozef  Čičman 95 55 150
Ľubomír  Michalík 20 58 78
Miroslav Duda 93 90 183
Stano Strapec 44 29 73
Vladimír Didecký 71 55 126
Ján Novotný 51 47 98
Miroslav Tvrdý 41 31 72
Viliam Tvrdý 90 102 192
Kamila  Tvrdá 64 53 117
Ján Rybovič 37 46 83
Ján  Tomeček 67 76 143
Rastislav  Feňďa 32 68 100
Michal Dvorščák 123 98 221
Rudolf Smetanka 20 89 109

Darujte 2% z vašich daní

Darované finančné prostriedky, ktoré budú Vami poukázené nášmu združeniu slúžia na rozvoj a podporu športu (najmä strelectvo a rybárstvo) v regióne sídla združenia.

Členstvo v našom klube

Ak Vás naše združenie Hubertus oslovilo, veľmi radi Vás privítame v našom kolektíve. Stačí, ak si prečítate základné podmienky, ktoré musí spĺňať každý člen a následne nám zašlete prihlašku.

Výsledky našich súťaži

V prípade, že ste sa zúčastnili niektorých z našich streleckých alebo rybárskych súťaží - ponúkame Vám prehľadný zoznam výsledkov a umiestnenia vašej pozície v tabuľkách.