ŠZZ Hubertus

Chceš sa zdokonaliť v streleckom športe?

Darujte 2% z vašich daní

Darované finančné prostriedky, ktoré budú Vami poukázené nášmu združeniu slúžia na rozvoj a podporu športu (najmä strelectvo a rybárstvo) v regióne sídla združenia.

Členstvo v našom klube

Ak Vás naše združenie Hubertus oslovilo, veľmi radi Vás privítame v našom kolektíve. Stačí, ak si prečítate základné podmienky, ktoré musí spĺňať každý člen a následne nám zašlete prihlašku.

Výsledky našich súťaži

V prípade, že ste sa zúčastnili niektorých z našich streleckých alebo rybárskych súťaží - ponúkame Vám prehľadný zoznam výsledkov a umiestnenia vašej pozície v tabuľkách.

Vitajte na stránke športovo záujmového združenia Hubertus!

Športovo – záujmové združenie HUBERTUS, založené podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov je otvoreným, nezávislým, apolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.

Poslaním združenia HUBERTUS je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, v streleckom športe a v športovom rybárstve. Vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti. Organizovať a zabezpečovať športové, spoločenské a výcvikové akcie. Obhajovať záujmy športových strelcov, poľovníkov majiteľov zbraní a športových rybárov.

V duchu zabezpečovania základne novými členmi vychovávať mládež a týmto spôsobom ju formovať a viesť k zdravému spôsobu života a k športovému zápoleniu, čím ju zároveň odpútať od nezdravých návykov, drogových závislostí a protispoločenského konania.

Členovia rady ŠZZ Hubertus

Ján Rybovič

predseda (0907 956 030)

Radovan Čižinsky

podpredseda (0944 052 500)

Rudolf Smetanka

tajomník (0905 341 387)

Ján Dobiáš

člen rady (0907 935 809)

Viliam Tvrdý

člen rady (0905 898 256)

František Rónay

predseda revíznej komisie - revízor (0905 508 804)