ŠZZ Hubertus

Nočný pretek 12. 10. 2018

meno  I. P koef. spolu  poradie
Ľubomír Michalík 0,35 1,624 1,974 12.
Jozef Jurdík 0,38 4,246 4,626 5.
Vladimír Didecký 0,62 1,67 2,29 11.
Štefan Ščensný 0,58 5,029 5,609 2.
František Rónay 0 1,693 1,693 13.
Viliam Tvrdý 0,16 4,731 4891 4.
Jaroslav Zajac 0,31 3,336 3,646 8.
Pavol Kohút 0,35 2,144 2,494 10.
Ján Tomeček 0,58 5,562 6,142 1.
Henrich Zavacky 0,14 4,915 5,055 3.
Michal Dvorščák 0,24 3,777 4,017 6.
Rastislav Feňďa 0,22 3,539 3,759 7.
Miroslav Duda 0,49 2,504 2,994 9.
Ladislav Čontoš 0,17 1,296 1,466 14.

Darujte 2% z vašich daní

Darované finančné prostriedky, ktoré budú Vami poukázené nášmu združeniu slúžia na rozvoj a podporu športu (najmä strelectvo a rybárstvo) v regióne sídla združenia.

Členstvo v našom klube

Ak Vás naše združenie Hubertus oslovilo, veľmi radi Vás privítame v našom kolektíve. Stačí, ak si prečítate základné podmienky, ktoré musí spĺňať každý člen a následne nám zašlete prihlašku.

Výsledky našich súťaži

V prípade, že ste sa zúčastnili niektorých z našich streleckých alebo rybárskych súťaží - ponúkame Vám prehľadný zoznam výsledkov a umiestnenia vašej pozície v tabuľkách.