ŠZZ Hubertus

Členské príspevky pre členov ŠZZ Hubertus za rok 2024

Výška ročného členského príspevku t.j. členského v roku 2024  je 30.-€.  Rada ŠZZ Hubertus sa na svojom zasadnutí uzniesla na výšku členského na sumu 30.-€  v roku 2024 (online) v zmysle článku 4.6. (Výška ročného členského príspevku stanovuje Rada pre ten-ktorý kalendárny rok na svojom prvom zasadnutí v kalendárnom roku.) Číslo účtu (ČSOB Banka): 4032520295 […]

Dôležitý oznam rady ŠZZ Hubertus

RADA Športovo – záujmového združenia HUBERTUS Stará Ľubovňa vyzýva svojich členov, ktorý zmenili emailovú adresu a telefónne číslo aby novú adresu a telefónne číslo bezodkladne nahlásili /osobne alebo písomne/ tajomníkovi  ŠZZ – HUBERTUS  Stará Ľubovňa. Uvedené je potrebné k zasielaniu /oznámeniu/ dôležitých informácií.

Aktuálne správy k vstupu na strelnicu

Strelnica je otvorená pre všetkých členov ŠZZ HUBERTUS Stará Ľubovňa ako aj ďalších strelcov, ktorý spĺňajú podmienky vstupu na strelnicu pri Ľubovnianských kúpeľoch.