Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2016 / 10.12.2016

Ján Rybovič 90 102 192
Jozef Čičman 112 80 192
Michal Dvorščák 120 113 233
František Ronay 126 107 233
Valér Opina 126 124 250
Kamila Tvrdá 110 116 226
Igor Sardyha 121 125 246
Stanislav Strapec 102 112 214
Viliam Tvrdý 112 92 204
Ján Novotný 91 93 184
Milan Rinkovský 93 59 152
Miriam Vojteková 89 102 191
Radovan Čižinský 83 37 120
Monika Didecká 103 114 217
Jozef Jurdík 112 107 219
Ľubomír Michalík 117 123 240
Miroslav Duda 100 102 202
Karol Didecký 82 100 182
Radoslav Duda 99 118 217
Rastislav Feňďa 99 75 174
Ľudomír Bucha 45 48 93
Oliver Oravec 64 35 99
Vladimír Didecký 66 51 117
Ladislav Čontoš 80 70 150
Pavol Valigurský 103 96 199
Oliver Živčák st 92 87 179
Jaroslav Matfiak 111 100 211
Roman Gladiš 92 95 187

') -->