Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Oznamy / Dôležitý oznam !

Hodnotiaci systém SZZ-HUBERTUS  

Kategória č. 1 – „mierenka“

 

Kategória č. 2 – strelecká situácia – „parkúr“

 

Počet rán:

Podmienky streľby:

  1. Strelec sa na strelnici musí dodržiavať bezpečnosť (príloha č. 1).
  2. Strelec na strelnici musí dodržiavať pravidlá správania sa pretekára (príloha č. 2).
  3. Závady (príloha č. 3).
  4. Strelec musí dodržiavať iné pokyny podľa rozhodnutia alebo vyhlásenia hlavného rozhodcu, alebo rozhodcu súťaže.

 

V prípade ak nebudú strelci tieto pokyny dodržiavať a akceptovať, hlavný rozhodca s riaditeľom preteku môžu strelca diskvalifikovať a vylúčiť zo súťaže.

Organizátor:

Hlavný rozhodca:

Rozhodca:

Riaditeľ preteku:

 

V prípade ak sa niektorý z organizátorov chce zapojiť do preteku ako súťažiaci, môže absolvovať všetky strelecké situácie ale ako organizátor nemôže byť zároveň aj súťažiacim, teda nebude hodnotený, výsledok môže byť uvedený vo výsledkovej listine ale musí byť riadne označený ako organizátor a osoba nehodnotená, okrem Kategórie č. 1 „mierenka“, ktorej výsledok mu bude zapísaný do streleckej ligy.

 

Podmienky registrácie pretekárov:

 

') -->