ŠZZ Hubertus

Členské príspevky pre členov ŠZZ Hubertus za rok 2024

Výška ročného členského príspevku t.j. členského v roku 2024  je 30.-€. 

Rada ŠZZ Hubertus sa na svojom zasadnutí uzniesla na výšku členského na sumu 30.-€  v roku 2024 (online) v zmysle článku 4.6. (Výška ročného členského príspevku stanovuje Rada pre ten-ktorý kalendárny rok na svojom prvom zasadnutí v kalendárnom roku.)

Číslo účtu (ČSOB Banka): 4032520295 / 7500

IBAN: SK07 7500 0000 0040 3252 0295

SWIFT: CEKOSKBX  

RADA ŠZZ Hubertus Stará Ľubovňa vyzýva (upozorňuje) svojich členov, ktorý si v roku 2023 (ako aj roky 2019, 2020, 2021, 2022 niektorý členovia aj dlhšie) nesplnili povinnosť riadne platiť členské príspevky (Preambula Článok II. 2.8. (iv) riadne platiť členské príspevky) aby tieto členské príspevky uhradili.

Číslo účtu (ČSOB Banka): 4032520295 / 7500

IBAN: SK07 7500 0000 0040 3252 0295

SWIFT: CEKOSKBX  

(poznámka : uviesť roky úhrady)

Darujte 2% z vašich daní

Darované finančné prostriedky, ktoré budú Vami poukázené nášmu združeniu slúžia na rozvoj a podporu športu (najmä strelectvo a rybárstvo) v regióne sídla združenia.

Členstvo v našom klube

Ak Vás naše združenie Hubertus oslovilo, veľmi radi Vás privítame v našom kolektíve. Stačí, ak si prečítate základné podmienky, ktoré musí spĺňať každý člen a následne nám zašlete prihlašku.

Výsledky našich súťaži

V prípade, že ste sa zúčastnili niektorých z našich streleckých alebo rybárskych súťaží - ponúkame Vám prehľadný zoznam výsledkov a umiestnenia vašej pozície v tabuľkách.