Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2017 / strelecká liga 2017

meno 07.05. 11.06. 12.08. 08.10.
         
Radovan Čižinský 164 0 0 0
František Ronay 199 177 142 0
Viliam Tvrdý 206 176 190 206
Štefan Ščensný 116 143 130 0
Ľubomír Michalík 216 0 192 208
Jozef Jurdík 235 192 189 0
Ladislav Čontoš 166 183 0 0
Vladimír Didecký 123 119 131 99
Rastislav Feňďa 197 117 0 158
Katarína Tišáková 225 0 228 245
Michal Dvorščák 221 151 0 216
Radoslav Duda 86 114 0 0
Miroslav Duda 179 185 172 191
Miriamma Vojteková 227 191 195 197
Monika Didecká 222 0 213 206
Karol Didecký 176 0 190 181
Ján Rybovič 180 0 0 0
Jozef Čičman 197 254 0 202
Daniel Žilecký 0 133 75 0
Stanislav Strapec 0 177 0 179
Ľudomír Bucha 0 14 0 145
Miroslav Hnaš 0 108 0 0
Jozef Vojtek 0 220 188 0
Jaroslav Matfiak 0 177 0 152
Ján Fris 0 182 0 0
Ján Novotný 0 0 137 157
Marcel Korheľ 0 0 218 0
Richard Garan 0 0 158 0
Andrej Urda 0 0 0 235
Valér Opina 0 0 0 239
Mikuláš Galuščák 0 0 0 38
Peter Juhás 0 0 0 74
Vladimí Koman 0 0 0 118
Štefan Ščigulínky 0 0 0 71
Milan Rinkovský 0 0 0 101

-->