Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2017 / pretek 26.11.2017

meno  I. II. spolu
Ján Tomeček 102 103 205
Vladimír Didecký 75 68 143
Michal Dvorščák 95 104 199
Jozef Čičman 103 105 208
Roman Gladiš 84 91 175
Radoslav Duda 39 44 83
Miroslav Duda 105 105 210
Stanislav Strapec 111 88 199
Viliam Tvrdý 70 99 169
Kamila Tvrdá 80 81 161
Kamila Tvrdá 115 123 238
Ján Novotný 56 62 118
Miroslav Hnaš 77 58 135
Miroslav Duda 104 90 194
Roman Gladiš 43 34 77
Roman Gladiš 107 107 214
Valér Opina 127 128 255
Karol Didecký 74 83 157
Ján Timaník 99 96 195
Valér Opina 109 116 225
Richard Garan 103 86 189
Richard Garan 81 83 164
Jozef Vojtek 109 112 221
Katarína Tišáková 121 128 249
Katarína Tišáková 123 113 236

') -->