Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2017 / pretek 16.12.2017

meno  I. II. celkom celkom
Roman Gladiš 95 84 179 x
Miroslav Hnaš 94 82 176 x
Jozef Vojtek 112 125 237 x
Miroslav Duda 102 103 205 x
Radoslav Duda 95 79 174 168
Vladimír Didecký 65 50 115 x
Ján Timaník 109 106 215 208
Igor Sardyha 112 111 223 x
Rastislav Feňďa 102 84 186 x
Ján Tomeček 115 110 225 213
Michal Dvorščák 95 108 203 x
František Ronay 91 116 207 x
Karol Didecký 90 92 182 x
Miriam Vojteková 74 90 164 x
Monika Didecká 117 113 230 x
Štefan Ščensný 100 80 180 184
Richard Garan 98 115 213 x
Katarína Tišáková 130 124 234 x
Kamila Tvrdá 88 109 197 x
Ján Novotný 90 88 178 x
Viliam Tvrdý 116 117 233 x
Ladislav Čontoš 77 88 165 156
Stanislav Strapec 86 99 185 x

') -->