Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2017 / pretek 11.06.2017

         

Mierenka                                                                                 Parkúr                                                                                                                                                                                                                               

P.č.             Meno :                          T1               T2               body           koef.           poradie M P1 body     P1 čas        P2 body     P2 čas        P3 body           P3 čas        koef. P1     koef. P2     koef. P3     koef. P1+2+3               poradie P  Koef. M+P Celkové poradie M+P

1                 Daniel Žitecký                                  70               63               133             4,433333  20               73               17,66         0                 96,87                    93               48,9            4,133635  0,000000  1,901840  6,035476  23               10,468809                    22

2                 Oliver Fiala                                       111             121             232             7,733333  4                 100             22,12         150             82,54                    110             35,87         4,520796  1,817301  3,066629  9,404726  5                 17,138059                    4

3                 Václav Macháček                            130             133             263             8,766667  1                 111             28,35         130             58,49                    125             37,04         3,915344  2,222602  3,374730  9,512676  4                 18,279343                    1

4                 Dušan Stanček                                 55               75               130             4,333333  21               105             77,68         130             93,46                    104             43,58         1,351699  1,390969  2,386416  5,129084  25               9,462418  26

5                 Stanislav Strapec                             105             72               177             5,900000  14               105             25,72         150             82,01                    103             40,56         4,082426  1,829045  2,539448  8,450919  11               14,350919                    12

6                 Jozef Čičman                                    157             97               254             8,466667  2                 110             25,64         150             81,67                    110             39,02         4,290172  1,836660  2,819067  8,945898  9                 17,412565                    3

7                 Ján Tomeček                                    65               64               129             4,300000  22               110             72,81         85               26,99                    97               43,65         1,510781  3,149315  2,222222  6,882318  18               11,182318                    20

8                 Pavol Duroň                                     109             105             214             7,133333  7                 120             30,4            100             87,82                    118             31,22         3,947368  1,138693  3,779628  8,865690  10               15,999023                    6

9                 Ladislav Čontoš                                93               90               183             6,100000  12               84               17,05         150             77,46                    98               43,98         4,926686  1,936483  2,228286  9,091455  7                 15,191455                    11

10               Karol Hamorský                               4                 49               53               1,766667  27               71               43,24         0                 188,78                    99               189,31       1,641998  0,000000  0,522952  2,164950  27               3,931617  27

11               Rastilav Fenďa                                  58               59               117             3,900000  24               99               40,34         130             92,49                    98               42,07         2,454140  1,405557  2,329451  6,189148  20               10,089148                    23

12               Ľudovít Bucha                                  4                 10               14               0,466667  28               0                 1                 35               82,01                    0                 1                 0,000000  0,426777  0,000000  0,426777  28               0,893444  28

13               Viliam Tvrdý                                     99               77               176             5,866667  17               88               29,34         150             77,16                    110             42,94         2,999318  1,944012  2,561714  7,505045  17               13,371711                    15

14               Štefan Ščensný                                70               73               143             4,766667  19               104             25,52         130             100,49                    99               34,28         4,075235  1,293661  2,887981  8,256878  12               13,023544                    16

15               František Ronay                               97               80               177             5,900000  14               90               25,96         120             119,92                    100             41,58         3,466872  1,000667  2,405002  6,872542  19               12,772542                    17

16               Jozef Jurdík                                      104             88               192             6,400000  8                 110             24,35         150             77,23                    119             38,08         4,517454  1,942250  3,125000  9,584704  2                 15,984704                    7

17               Michal Dvorščák                              58               93               151             5,033333  18               115             25,9            150             88,03                    114             39,78         4,440154  1,703965  2,865762  9,009881  8                 14,043214                    14

18               Miroslav Hnáš                                  64               44               108             3,600000  26               84               19,62         113             81,62                    105             46,55         4,281346  1,384465  2,255639  7,921449  14               11,521449                    19

19               Ján Kober                      118             131             249             8,300000  3                 104             27,16         150             80,23         113                    47,47         3,829161  1,869625  2,380451  8,079236  13               16,379236                    5

20               Vladimír Didecký                             48               71               119             3,966667  23               81               25,13         150             172,91                    104             67,66         3,223239  0,867503  1,537097  5,627840  24               9,594506  25

21               Jozef Vojtek                                      118             102             220             7,333333  6                 87               15,38         150             78,27                    95               33,32         5,656697  1,916443  2,851140  10,424281                    1                 17,757614                    2

22               Miriama Vojteková                          95               96               191             6,366667  9                 65               45,64         148             154,88                    94               54,41         1,424189  0,955579  1,727624  4,107391  26               10,474058                    21

23               Stanislav Schmidt                            113             119             232             7,733333  4                 108             30,92         150             84,18                    116             47,9            3,492885  1,781896  2,421712  7,696493  16               15,429826                    10

24               Ivan Majtán                                      93               95               188             6,266667  10               73               15,59         148             81,83                    106             39,42         4,682489  1,808628  2,688990  9,180107  6                 15,446773                    9

25               Miroslav Duda                                 88               97               185             6,166667  11               90               21,2            148             115,1                    102             43,39         4,245283  1,285838  2,350772  7,881893  15               14,048560                    13

26               Radoslav Duda                                 50               64               114             3,800000  25               78               16,65         10               82,4                    85               63,3            4,684685  0,121359  1,342812  6,148856  21               9,948856  24

27               Jaroslav Matfiak                               87               90               177             5,900000  14               77               28,13         128             96,56                    91               45,05         2,737291  1,325601  2,019978  6,082870  22               11,982870                    18

28               Radovan Čižinský                             0                 0                 0                 0,000000  29               0                 1                 0                 1                    0                 1                 0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  29               0,000000  29

29               Ján Fris                          90               92               182             6,066667  13               62               14,33         150             73,89         109                    34,22         4,326588  2,030045  3,185272  9,541904  3                 15,608571                    8

') -->