Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2017 / pretek 08.10.2017

  Mierenka         Parkúr                        
Meno : T1 T2 body koef. p. M P1 body P1 čas P2 body P2 čas P3 body P3 čas koef. P1 koef. P2 koef. P3 P1+2+3  P K. M+P C. p. M+P
Andrej Urda 116 119 235 7,83 4 70 19,37 86 23,46 216 48,34 3,61 3,66 4,46 11,74 3 19,58 3
Valér Opina 135 104 239 7,96 2 60 13,62 71 27,77 214 58,5 4,4 2,55 3,65 10,62 5 18,58 4
Mikuláš Galuščák 25 13 38 1,26 23 50 17,41 76 53,78 207 100,41 2,87 1,41 2,06 6,34 15 7,61 16
Miriama Vojteková 103 94 197 6,56 10 70 26 44 38,7 204 99,74 2,69 1,13 2,04 5,87 16 12,44 12
Karol Didecký 93 88 181 6,03 12 70 22,28 54 25,89 214 75,12 3,14 2,08 2,84 8,07 10 14,1 11
Peter Juhás 33 41 74 2,46 21 60 24,94   1 158 62,99 2,4 0 2,51 4,91 17 7,38 17
Vladimír Didecký 40 59 99 3,3 20 60 26,36 63 29,65 214 96,94 2,27 2,12 2,21 6,61 14 9,9 14
Radovan Čižinský     0 0 24   1   1   1 0 0 0 0 18 0 24
Jozef Čičman 118 84 202 6,73 9 70 20,03 70 18,92 202 46,6 3,49 3,69 4,33 11,52 4 18,26 5
Stanislav Strapec 91 88 179 5,96 13 50 16,07 49 27,96 208 53,71 3,11 1,75 3,87 8,73 9 14,7 9
Ľudovít Bucha 47 98 145 4,83 17   1   1   1 0 0 0 0 18 4,83 22
Vladimír Koman 65 53 118 3,93 18   1   1   1 0 0 0 0 18 3,93 23
Miroslav Duda 110 81 191 6,36 11 65 18,3 67 24,17 214 76,44 3,55 2,77 2,79 9,12 8 15,49 7
Jaroslav Matfiak 87 65 152 5,06 16 50 14,87 58 23,71 204 60,06 3,36 2,44 3,39 9,21 7 14,27 10
Ľubomír Michalík 108 100 208 6,93 6 50 18,72 66 22,59 210 87,51 2,67 2,92 2,39 7,99 11 14,92 8
Štefan Ščigulinský 42 29 71 2,36 22 60 17,49 50 33,05 210 89,54 3,43 1,51 2,34 7,28 13 9,65 15
Viliam Tvrdý 103 103 206 6,86 7 70 18,57 64 24,58 210 66,25 3,76 2,6 3,16 9,54 6 16,4 6
Ján Novotný 75 82 157 5,23 15   1   1   1 0 0 0 0 18 5,23 21
Rastilav Fenďa 93 65 158 5,26 14   1   1   1 0 0 0 0 18 5,26 20
Michal Dvorščák 115 101 216 7,2 5   1   1   1 0 0 0 0 18 7,2 18
Ján Rybovič     0 0 24   1   1   1 0 0 0 0 18 0 24
Katarína Tyšáková 121 124 245 8,16 1 70 12,05 54 17,9 206 46,23 5,8 3,01 4,45 13,28 1 21,44 1
Monika Didecká 103 103 206 6,86 7   1   1   1 0 0 0 0 18 6,86 19
Henrich Zavacký 121 117 238 7,93 3 70 13,75 70 21,42 214 58,74 5,09 3,26 3,64 12,01 2 19,93 2
Milan Rinkovský 33 68 101 3,36 19 70 19,09 35 24,37 200 77,54 3,66 1,43 2,57 7,68 12 11,04 13

') -->