Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2017 / pretek 07.05.2017

Parkúr                                                                                                          
P.è.    Meno :                  T1      T2      body    koef.           poradie Mier.   koef. P1        koef. P2        koef. P3        koef. P1+2+3    poradie P       Koef. M+P       Celkové poradie M+P
1       Radovan Cižinský      85 79 164 5,466666 d d d d d d d d d
2       Martin Mindek           103     115     218     7,266667        8               5,85            5,3             5,95            17,100000       1               24,366667       1
3       František Ronay         94      105     199     6,633333        13              3,86            2,48            3,27            9,610000        16              16,243333       16
4       Vilam Tvrdý             110     96      206     6,866667        11              5,04            3,52            3,8             12,360000       6               19,226667       9
5       Štefan Ščensný          39      77      116     3,866667        23              3,06            2,31            2,37            7,740000        18              11,606667       20
6       Václav Macháček         132     118     250     8,333333        1               5,16            3,5             3,5             12,160000       7               20,493333       4
7       Jozef Čičman            117     80      197     6,566667        14              4,63            3,88            3,54            12,050000       9               18,616667       10
8       Ján Tomeček             101     91      192     6,400000        16              3,02            4,4             3,77            11,190000       13              17,590000       12
9       Ivan Majtáò             98      105     203     6,766667        12              4,85            2,37            6,97            14,190000       2               20,956667       3
10      Stanislav Schmid        118     115     233     7,766667        4               4,54            2,74            4,65            11,930000       10              19,696667       6
11      Oliver Fiala            117     100     217     7,233333        9               4,7             3,25            4,12            12,070000       8               19,303333       8  
12      Karol Hamorský          8       13      21      0,700000        26              1,19            1,52            0,58            3,290000        23              3,990000        23
13      Tomáš Fedorišín         43      47      90      3,000000        24              1,49            0,84            1,24            3,570000        22              6,570000        22
14      Nikolaj Devera          93      71      164     5,466667        21              3,32            2,41            5,39            11,120000       14              16,586667       15
15      Ľubomír Michalik        108     108     216     7,200000        10              4,12            3,57            3,62            11,310000       11              18,510000       11
16      Jozef Jurdík            124     111     235     7,833333        3               4,46            4,23            3,85            12,540000       5               20,373333       5
17      Martin Saloň            120     129     249     8,300000        2               0               2,05            3,56            5,610000        21              13,910000       18
18      Ladislav Čontoš         102     64      166     5,533333        20              5,89            4,58            3,68            14,150000       3               19,683333       7
19      Vlado Didecký           49      74      123     4,100000        22              1,7             3,59            2,87            8,160000        17              12,260000       19
20      Rastislav Fenďa         95      102     197     6,566667        14              3,32            3,1             4,43            10,850000       15              17,416667       13
21      Michal Dvorščák         113     108     221     7,366667        7               4,25            4,48            5,16            13,890000       4               21,256667       2
22      Miroslav Duda           83      96      179     5,966667        8               3,88            3,34            4,03            11,250000       12              17,216667       14
23      Radoslav Duda           37      49      86      2,866667        25              2,07            1,96            3,33            7,360000        19              10,226667       21
24      Miriamma Vojteková      126     101     227     7,566667        5               2,57            1,8             2,4             6,770000        20              14,336667       17
25      Monika Didecká          109     113     222     7,400000        6               3,09            3,28            neabs.          0,000000                        0,000000        
26      Ján Rybovič             89      91      180     6,000000        17              neabs.          neabs.          neabs.          0,000000                        0,000000        
27      Karol Didecky           95      81      176     5,866667        19              neabs.          neabs.          neabs.          0,000000                        0,000000        
28 Katarína Tišáková           113      112      225     7,50000        D              neabs.          neabs.          neabs. 0

') -->