Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2017 / 07.05.2017

 

Súťaž je kombináciou všetkých disciplín.

             

 

 

1-disciplína je streľba do štandardného terča 2x15 rán,koeficient je nastrieľaná hodnota jedného zásahu

 

2 až  4-sú akčné disciplíny ,koeficient je prepočet bodov a času

         
       

1 disciplína

2 disciplína

3 disciplína

4 disciplína

   

poradie

meno

terč 1

terč 2

spolu

koeficient

koeficient

koeficient

koeficient

konečné poradie

  

1

Radovan Čižinský

91

89

180

6.00

D D D D nekval.    

2

Martin Mindek

103

115

218

7,26

5,85

5,3

5,95

24,36

1.

   

3

František Ronay

94

105

199

6,63

3,86

2,48

3,27

16,24

15.

   

4

Vilam Tvrdý

110

96

206

6,86

5,04

3,52

3,8

19,22

8.

   

5

Štefan Ščensný

39

77

116

3,86

3,06

2,31

2,37

11,6

20

   

6

Václav Macháček

132

118

250

8,33

5,16

3,5

3,5

20,49

3

   

7

Jozef Ćičman

117

80

197

6,56

4,63

3,88

3,54

18,61

9

   

8

Ján Tomeček

101

91

192

6,4

3,02

4,4

3,77

17,59

12

   

9

Ivan Majtáň

98

105

203

6,76

4,85

2,37

6,97

20,95

2

   

10

Stanislav Schmid

118

115

233

7,76

4,54

2,74

4,65

19,69

5

   

11

Oliver Fiala

117

100

217

7,23

4,7

3,25

4,12

19,3

7

   

12

Karol Hamorský

8

13

21

0,7

1,19

1,52

0,58

3,99

23

   

13

Tomáš Fedorišín

43

47

90

3

1,49

0,84

1,24

6,57

22

   

14

Nikolaj Devera

93

71

164

5,46

3,32

2,41

5,39

16,58

14

   

15

Ľubomír Michalik

108

108

216

7,2

4,12

3,57

3,62

18,51

10

   

16

Jozef Jurdík

124

111

235

7,83

4,46

4,23

3,85

20,37

4

   

17

Martin Saloň

120

129

249

8,3

0

2,05

3,56

13,91

18

   

18

Ladislav Čontoš

102

64

166

5,53

5,89

4,58

3,68

19,68

6

   

19

Vlado Didecký

49

74

123

4,1

1,7

3,59

2,87

12,26

19

   

20

Rastislav Fenďa

95

102

197

3,37

3,32

3,1

4,43

14,82

16

   

21

Michal Dvorščák

113

108

221

4,03

4,25

4,48

5,16

17,92

11

   

22

Miroslav Duda

83

96

179

5,96

3,88

3,34

4,03

17,21

13

   

23

Radoslav Duda

37

49

86

2,86

2,07

1,96

3,33

10,22

21

   

24

Miriamma Vojteková

126

101

227

7,56

2,57

1,8

2,4

14,33

17

   

          25               Monika Didecká              109          113        222             7,4                  3,09                  3,28                                                 neabs

          26               Ján Rybovič                      89            91          180              6                    neabs              neabs                                                neabs

          27               Karol Didecky                   95            81         176             5,86                neabs               neabs                                              neabs

 

-->