Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2016 / 10.04.2016

Meno Priezvisko mierenka spolu koef. celk. P1 P2 P3 K - P por. spolu celk.
T1 T2 por. park. por.
Milan Rinkovský 47 5 52 1,73 30 - - - - - 1,73 33
Ľubomír Michalik 109 108 217 7,2 5 1,47 1,29 1,59 4,35 25 11,58 20
Michal Dvorščák 111 108 219 7,3 4 3,59 5 3,64 12,23 4 19,53 2
Miroslav Duda 71 76 147 4,9 24 2,19 3,22 0,92 6,33 21 11,23 22
Jaroslav Matfiak 80 86 166 5,53 20 3,37 3,68 3,77 10,82 9 16,35 10
Viliam Tvrdý 109 96 205 6,83 10 3,12 6,42 1,81 11,35 7 18,18 5
Kamila Tvrdá 109 101 210 7 8 0,68 3,23 2,64 6,55 18 13,55 15
Ján Novotný 26 38 64 2,13 29 0,99 2,44 1,94 5,37 23 7,5 25
František Ronay 93 99 192 6,4 13 3,09 4,31 2,4 9,8 12 16,2 11
Rudolf Smetanka 113 115 228 7,6 I. 3,36 - - 3,36 20 10,96 22
Radoslav Duda 91 75 166 5,53 20 1,52 2,85 1,85 6,22 22 11,75 21
Rastislav Fenďa 91 83 174 5,8 16 1,88 2,21 2,35 6,44 19 12,24 19
Karol Didecký 96 100 196 6,53 12 2,9 3,32 5,16 11,38 6 17,91 7
Jozef Čičman 65 90 155 5,16 23 3,1 3,23 2,44 8,77 14 13,93 14
Vladimír Didecký 80 65 145 4,83 25 3,15 2,46 2,53 8,14 15 12,97 18
Maroš  Kočiš 98 110 208 6,93 9 3,7 4,08 3,32 11,1 8 18,03 6
Miroslav Kapinus 102 112 214 7,13 6 3,53 4,83 4,54 12,9 II 20,03 1
Stanislav Strapec 66 53 119 3,96 27 6 3,73 3,64 13,37 I 17,33 9
Dušan Stanček st.  55 105 160 5,33 21 2,62 3,21 1,87 7,7 15 13,03 17
Miroslav Hnáš 49 59 108 3,6 28 3,16 1,96 1,68 6,8 17 10,4 24
Oliver Fiala 108 81 189 6,3 14 2,53 3,16 1,4 7,09 16 13,39 16
Martin Mindek 116 96 212 7,06 7 3,5 4,41 4,41 12,32 III 19,38 3
Jozef Jurdík 103 105 208 6,93 9 3,51 3,08 5,02 11,61 5 18,54 4
Dušan Stanček ml.  68 90 158 5,26 22 4,03 2,87 3,32 10,22 11 15,48 12
Roman Gladiš 97 103 200 6,66 11 5,37 3,33 2,02 10,72 10 17,38 8
Ladislav Čontoš 84 84 168 5,6 19 3,43 2,65 3,22 9,3 13 14,9 13
Monika Didecká 86 87 173 5,76 17 - 2,29 2,58 4,87 24 10,63 23
Jaroslav Hrebík 76 93 169 5,63 18 - - - - - 5,63 31
Vladimír Koman 65 58 123 4,1 26 - - - - - 4,1 32
Vladimír Smetanka 109 105 214 7,13 6 - - - - - 7,13 28
Katarína Tišáková 109 111 220 7,33 III. - - - - - 7,33 27
Dávid Cigánek 85 89 174 5,8 16 - - - - - 5,8 30
Andrej Urda 83 100 183 6,1 15 - - - - - 6,1 27
Valer Opina 111 113 224 7,46 II. - - - - - 7,46 26

') -->