Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2016 / 08.05.2016

meno T1  T2 body koef. P1 P2 celkové body  umiestnenie
Miroslav Hnaš  53 56 109 3,36 2 1,9 7,53 28.
Roman Gladiš 84 77 161 5,36 2,56 3 10,92 14.
Henrich Zavacký 131 128 259 8,63 2,59 2,99 14,21 I.
Stano Strapec 85 92 177 5,9 3,06 2,73 11,69 9.
Dušan Stanček ml.  59 52 111 3,7 2,8 2,62 9,12 23.
Miro Duda 99 89 188 6,26 2,06 1,24 9,56 21.
Václav Macháček 123 133 256 8,53 2,72 2,25 13,5 III.
Rasťo Feňďa 74 75 119 3,96 1,52 1,91 7,39 29.
Martin Saloň 105 112 217 7,23 1,11 2,56 10,89 15.
Valér Opina 122 115 237 7,9 2,62 3 13,52 II.
Dano Žilecký 50 71 121 4,03 1,67 2,21 7,91 26.
Miňo Dvorščák 85 79 164 5,46 2,48 2,68 10,62 16.
Vlado Didecký 75 70 145 4,83 1,83 1,23 7,89 27.
Miroslav Kapinus 123 86 209 6,96 3,15 2,9 13,01 4.
Ján Fris 94 89 183 6,1 2,18 2,82 11,1 13.
Martin Mindek 94 107 201 6,7 2,88 3,17 12,75 5.
Ladislav Čontoš 94 94 188 6,26 2,19 1,43 9,88 19.
Monika Didecká 100 95 195 6,5 - - - 33.
Ján Verešpej 131 127 258 8,6 2,69 1,38 12,67 7.
Rado Čižinský 79 102 181 6,03 2,22 2,89 11,14 11.
Karol Didecký 84 80 164 5,46 1,99 2,57 10,02 18.
Jozef Čičman 92 110 202 6,73 2,66 1,74 11,13 12.
Rudo Smetanka 103 97 200 6,66 2,41 2,34 11,41 10.
Ľubo Michalík 92 79 171 5,7 1,88 2,25 9,83 20.
Jozef Jurdík 99 108 207 6,9 2,07 2,78 11,75 8.
Fero Rónay 110 97 207 6,9 1,86 1,74 10,5 17.
Vilo Tvrdý 64 74 138 4,6 0,66 1,88 7,14 30.
Dušan Stanček st.  82 84 166 5,53 2,14 1,59 9,26 22.
Ján Novotný 63 47 110 3,66 1,13 1,75 6,54 32.
Kamila Tvrdá 94 81 175 5,83 1,71 0,59 8,13 25.
Radoslav Duda 73 74 147 4,9 1,05 2,52 8,47 24.
Štefan Sčensný 48 57 105 3,5 1,77 1,74 7,01 31.
Jozef Vojtek 114 90 204 6,8 3,29 2,61 12,7 6.

-->