Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2016 / 04.09.2016

meno T1  T2 spolu poradie PA1 PA2 PK poradie
Roman Gladiš 93 94 187 9 3,155 0,465 3,62 7
Jozef Čičman 107 96 203 6 2,665 1,76 4,425 III.
Stanislav Strapec 92 86 178 14 2,716 0,745 3,461 11
Václav Macháček 132 117 249 III. 2,764 2,358 5,122 II.
Ladislav Čontoš 83 99 182 13 2,256 0,474 2,74 16
Jaroslav Matfiak 108 98 206 5 2,981 0,958 3,939 5
Viliam Tvrdý 80 105 185 11 2,286 0,947 3,233 14
František Ronay 120 98 218 4 1,437 0,899 2,336 18
Vladimír Didecký 66 87 153 17 1,603 1,939 3,542 9
Štefan Ščensný 76 101 177 15 2,095 1,176 3,271 13
Miroslav Duda 86 76 162 17 2,804 1,037 3,841 6
Oliver Živčák st.  17 51 68 22 1,839 1,78 3,619 8
Karol Didecký 85 99 184 12 - - - -
Monika Didecká 103 99 202 7 - - - -
Henrich Zavacký 128 129 257 I. 3,848 0,558 4,406 4
Martin Grigerek 81 59 140 19 1,909 1,518 3,427 12
Valér Opina 126 128 254 II. 3,633 2,428 6,061 I.
Ján Novotný 39 60 99 21 2,113 0,442 2,555 17
Kamila Tvrdá 75 89 164 16 - - - -
Miroslav Tvrdý 80 74 154 18 2,598 0,88 3,478 10
Rastislav Feňďa 97 89 186 10 - - - -
Michal Dvorščák 98 105 203 6 - - - -
Ján Fris 99 101 200 8 - - - -
Ján Rybovič 100 102 202 - - - - -

') -->