Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2016 / 03.07.2016

meno T1  T2 M

poradie

mierenka

PA1 PA2 PA3 PA4 celkom poradie
Ladislav Čontoš 87 31 118 24 2,16 1,55 1,82 1,87 7,4 8
Václav Macháček 126 123 249 I. 3,41 1,89 2,44 3,62 11,36 I.
Martin Mindek 104 124 228 5 0 1,7 3,52 1,47 6,69 9
Jozef Čičman 99 98 197 10 0 1,78 3,58 3,53 8,89 4
Stanislav Strapec 87 92 179 18 0,69 1,81 4,07 3,11 9,68 III.
Jozef Vojtek 88 93 181 16 1,56 1,53 4,13 3,52 10,74 II.
Miriamma Vojteková 102 87 189 13 - - - - - -
Jozef Jurdík 99 112 211 7 - - - - - -
Oliver Fiala 80 104 184 15 1,85 1,7 2,97 1,84 8,36 5
Dušan Stanček st. 58 46 104 25 0 0,77 2,79 2,13 5,69 12
Rastislav Feňďa 88 84 172 20 1,05 1 1,77 1,71 5,53 15
Ľubomír Michalík 65 75 140 22 2,15 1,56 1,42 0,77 5,9 10
František Ronay 96 92 188 14 0 0,99 2,33 2,28 5,6 14
Valér Opina 112 116 228 4 0 1,98 0 3,02 5 16
Miroslav Duda 91 83 174 19 0,4 0,9 2,87 1,63 5,8 11
Miroslav Tvrdý 68 57 125 23 0 1,51 2,59 1,57 5,67 13
Ján Novotný 36 32 68 26 0 0,13 1,63 1,66 3,42 17
Viliam Tvrdý 96 98 194 11 - - - - - -
Michal Dvorščák 77 104 181 17 0 0,4 4,6 3,29 8,29 6
Karol Didecký 100 92 192 12 0,58 1,14 3 2,94 7,66 7
Monika Didecká 100 102 202 8 - - - - - -
Katarína Tišáková 122 122 244 II. - - - - - -
Kamila Tvrdá 73 95 168 21 - - - - - -
Rudolf Smetanka 120 113 233 III. - - - - - -
Ján Rybovič 104 112 216 6 - - - - - -
Branislav Ilkovič 91 108 199 9 - - - - - -

') -->