Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2015 / Strelecká liga 2015

meno 29.03. 26.04. 17.05. 16.06. 21.07. 30.08. 20.09. 18.10. 05.12. body poradie
Bodnár Jakub - - 82 - - - - - - 82/-4 účasť
Bucha Ľudomír 117 42 - 116 - - - - - 278/-2 účasť
Cigánek Peter 101 204 196 187 171 - 181 - - 939 12.
Ciuprik Peter 72 - 117 123 - - 139 - - 451/-1 účasť
Čičman Jozef - - - - - 184 197 - 92 473/-2 účasť
Čižinský Radovan 55 - 157 - 194 - - - 193 599/-1 účasť
Čontoš Ladislav 102 - 156 108 107 136 122 181 68 703 22.
Didecká Monika 170 169 160 - 119 170 252 222 - 983 8.
Didecký Karol 158 196 178 - 156 177 203 190 188 955 11.
Didecký Vladimír 54 93 97 - 70 156 152 185 154 744 21.
Dobiáš Ján 66 - - - - - 52 - - 118/-3 účasť
Duda Miroslav - 100 172 155 150 109 186 165 192 870 15./16.
Dvorščák Michal 121 104 127 118 111 170 199 161 180 837 19.
Feňďa Rastislav  120 152 127 85 102 92 167 160 149 755 20.
Fris Ján - 205 186 - 84 83 178 217 - 870 15./16.
Furtkevič Adrián - 44 81 153 139 - - - - 417/-1 účasť
Galuščák Mikuláš 7 - - - - - - - - 7/-4 účasť
Grigerek Martin 83 - - - - - - - - 83/-4 účasť
Horský Ladislav 80 115 - - - - - - - 195/-3 účasť
Hrebík Jaroslav - 181 - 189 - - - - - 370/-3 účasť
Hric Ivan - - - - 149 104 177 162 - 592-1 účasť
Jurdík Jozef - 203 184 - 150 73 - 198 172 907 14.
Keda Peter - - - - - - 78 - - 78/-4 účasť
Koman Peter - - - 62 - 183 111 158 168 682 23.
Koman Vladimír - - - - - - 135 - - 135 účasť
Matfiak Jaroslav 148 168 171 134 151 - - 203 - 841 18.
Michalik Ľubomír 178 198 152 118 127 161 177 214 194 961 9.
Mikita Peter - - - - - - 117 - - 117/-4 účasť
Opina Valér  - 226 217 208 227 - - - 212 1090 4.
Oravec Oliver 121 - - - - - - - - 121/-4 účasť
Repková Soňa  - 1 - - - - - - - 1/-4 účasť
Rinkovský Milan - - 129 - 122 - - - - 251/-3 účasť
Ronay František 149 186 171 191 200 186 220 219 224 1054 5.
Rybovič Ján 97 189 162 215 161 189 - - 164 919 13.
Saloň Martin - - - 205 - 221 219 244 215 1104 II./III.
Sardyha Igor 207 179 - - - - - - 232 618/-2 účasť
Smetanka Rudolf 184 180 147 190 189 205 209 208 212 1024 7.
Smetanka Vladimír 224 - 198 202 - 199 197 - 217 1040 6.
Strapec Stanislav - - 28 - - 92 179 171 182 652 24.
Šandrik Michal - - 110 - - - - - - 110/-4 účasť
Ščigulínsky Štefan  - 133 - - - 108 98 128 - 357/-1 účasť
Tišáková Katarína 223 232 197 258 - 240 243 267 241 1249 I. 
Tvrdá Kamila 109 181 149 135 125 156 177 172 174 860 17.
Tvrdý Viliam 190 192 172 169 185 154 118 195 198 960 10.
Urda Andrej 188 166 - - - - - 230 137 721/-1 účasť
Vojtek Jozef 220 - 217 - 232 - 215 220 209 1104 II./III.
Živčák Oliver ml.  - 114 - - - - 143 134 - 391/-2 účasť
Živčák Oliver st.  - 124 51 71 - 183 - 159 - 588 25.
Gladiš Roman - - - - - - 122 154 152 428/-2 účasť

') -->