Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Výsledky 2015 / 20.09.2015

meno kombat koef. mierenka koef.  celkom poradie
Ladislav Čontoš 197/105,18 1,87 62/60-122 4,06 5,93 21.
Oliver Fiala 193/144,9 1,33 95/88-183 6,1 7,43 16.
Ján Dobiáš 148/140,93 1,05 11/30-52 1,73 2,78 27.
Ľubomír Michalík 177/124,34 1,42 97/80-177 5,9 7,32 17.
Katarína Tišáková 243/125,44 1,93 125/118-243 8,1 10,03 4.
Róbert Tomašik 213/127,18 1,67 71/78-149 4,96 6,63 19.
Dušan Stanček st.  175/106,69 1,64 80/83-163 5,43 7,07 18.
Pavol Duroň 147/93,86 1,56 110/106-216 7,2 8,76 9.
Martin Saloň 197/112,9 1,74 99/120-219 7,3 9,04 8.
Stanislav Strapec 246/96,9 2,53 99/80-179 5,96 8,49 13.
Jozef Čičman 181/91,13 1,98 100/97-197 5,56 8,59 12.
Monika Didecká 167/113,47 1,47 125/127-252 8,4 9,87 5.
Peter Keda 127/125,43 1,01 52/26-78 2,6 3,61 26.
Tadeusz Gorka 171/94,77 1,8 130/132-262 8,73 10,53 2.
František Ronay 141/110,64 1,27 111/109-220 7,33 8,6 11.
Vladimír Didecký 159/133,94 1,18 65/87-152 5,06 6,24 20.
Štefan Ščigulínsky 135/118,25 1,14 42/56-98 3,26 4,4 25.
Jozef Vojtek 182/93,33 1,95 106/109-215 7,16 9,11 7.
Agnieška Tabačevská 223/90,24 2,47 116/116-232 7,73 10,2 3.
Martin Feňďa 150/125,0 1,2 50/65-115 3,83 5,03 24.
Viliam Tvrdý 161/102,49 1,57 47/71-118 3,93 5,5 22.
Krysztof Bereš 239/78,51 3,04 128/124-252 8,4 11,44 1.
Radoslav Duda 188/107,18 1,75 94/78-172 5,73 7,48 15.
Miroslav Duda 169/120,03 1,4 99/87-186 6,2 7,6 14.
Peter Nikita 170/115,84 1,46 79/38-117 3,9 5,36 23.
Karol Didecký 185/94,22 1,96 105/98-203 6,76 8,72 10.
Michal Dvorščák 245/94,04 4,53 104/95-199 6,63 9,23 6.
Ján Fris 195/82,83 2,35 87/91-178 5,93 8,28 -
Rastislav Feňďa 193/95,02 2,03 62/105-167 5,56 7,59 -
Peter Ciuprik - - 65/74-139 4,63 - -
Kamila Tvrdá - - 83/94-177 5,9 - -
Ján Šujeta - - 32/46-78 2,6 - -
Peter Koman - - 65/46-111 3,7 - -
Ivan Hric - - 96/81-177 5,9 - -
Rudolf Smetanka - - 102/107-209 6,96 - -
Peter Cigánek - - 85/96-181 6,03 - -
Vladimír Smetanka - - 103/94-197 6,56 - -
Vladimír Koman - - 73/62-135 4,5 - -

') -->