Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Oznamy / členské príspevky

Výška ročného členského príspevku t.j. členského v roku 2020  je 30.-€. 
 

Rada ŠZZ Hubertus sa uzniesla na výšku členského na sumu 30.-€  v roku 2020 v zmysle článku 4.6. (Výška ročného členského príspevku stanovuje Rada pre ten-ktorý kalendárny rok na svojom prvom zasadnutí v kalendárnom roku.)

Číslo účtu (ČSOB Banka): 4020732805 / 7500

IBAN: SK96 7500 0000 0040 2073 2805

SWIFT: CEKOSKBX  

') -->