Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Oznamy / Členská schôdza

Športovo – Záujmové združenie HUBERTUS Stará Ľubovňa Okružná  50, IČO 38775329

 

RADA ŠZZ HUBERTUS zvoláva členskú schôdzu na deň :

15.02.2020 v čase o 13.00 hod.

ktorá sa uskutoční na námestí sv. Mikuláša Reštaurácia - Kolkáreň v meste Stará Ľubovňa

 

Program zasadnutie členskej schôdze :

 

1.-       Zahájenie.

2.-       Správa o činnosti za 2019.

3.-       Správa o hospodárení za rok 2020.

4.-       Plán podujatí v roku 2020.

5.-       Diskusia.

6.-       Záver

(posedenie,  Bowling - podľa záujmu prítomných členov)

  

Predseda ŠZZ HUBERTUS Ján Rybovič

') -->