Aktuálne počasie
Pridaj sa k nám!
Chceš sa zdokonaliť
v streleckom športe?

Oznamy


rok 2017 - ukončenie

účasť členov ŠZZ Hubertus na slávnostnom ukončení roku 2017 v podniku Kolkáreň je potrebná


Fotografie z podujatí
Videá z podujatí
-->